10-day Kathmandu Nepal Lhasa Tibet Sichuan Chengdu Tour

10-day Kathmandu Nepal Lhasa Tibet Sichuan Chengdu Tour

Included Cities: Mt.Everest Base CampLhasaChengdu

10-day Kathmandu Nepal Lhasa Tibet Sichuan Chengdu tour offers tourists to visit Lhasa Potala Palace, Mt.Everest Base Kathmandu Camp, Leshan Buddha, Chengdu Panda Center, Mount Emeishan and more....

12-day Beijing Xian Tibet Sichuan Southwest China Tour

12-day Beijing Xian Tibet Sichuan Southwest China Tour

Included Cities: BeijingXianLhasaChengdu

12-day Beijing Xian Tibet Sichuan Southwest China tour package through Beijing Great Wall, Chengdu Panda Bear Base, Leshan Giant Buddha, Emei Mountains and more resorts.

14-day Sichuan Chengdu Tibet Xian Guilin Shanghai Tour

14-day Sichuan Chengdu Tibet Xian Guilin Shanghai Tour

Included Cities: ChengduLhasaXianGuilinShanghai

14-day Sichuan Chengdu Tibet Lhasa Xian Guilin Shanghai Tour covers Chenddu Panda Center, Leshan Buddha, Li River Cruise Guilin to Yangshuo, Potala Palace, and more popular attractions

15-day Hong Kong Guilin Yunnan Tibet Chengdu Tour

15-day Hong Kong Guilin Yunnan Tibet Chengdu Tour

Included Cities: Hong KongGuilinYangshuoLongshengLijiangDaliKunmingLhasaLeshanEmeishanChengdu

15-day Hong Kong Guilin Yunnan Kunming Lijiang Tibet Lhasa Sichuan Chengdu Tour to visit Li River Cruise, Yangshuo West Street, Lijiang Old Town, Leshan Buddha, Mt.Emei Potola Palace and more....

16-day Beijing Xian Tibet Chengdu Guilin Hong Kong Tour

16-day Beijing Xian Tibet Chengdu Guilin Hong Kong Tour

Included Cities: ChengduEmeishan

16-day Beijing Xian Tibet Lhasa Sichuan Chengdu Guilin Hong Kong tour package through Beijing Great Wall, Terracotta Warriors, Chengdu Emei Mountain, Leshan Buddha, Guilin and Yangshuo countryside.

20-day Shanghai Xian Tibet Chengdu Yunnan Guilin Hong Kong Tour

20-day Shanghai Xian Tibet Chengdu Yunnan Guilin Hong Kong Tour

Included Cities: ShanghaiXianLhasaChengduShangrilaLijiangDaliKunmingGuilinHong Kong

20-day Shanghai Xian Tibet Chengdu Yunnan Guilin Hong Kong Tour covers the Bund, Terracotta Warriors, Potala Palace, Giant Panda Center, Lijiang Old Town, Li Cruise and more popular attractions....