10-day Kathmandu Nepal Lhasa Tibet Sichuan Chengdu Tour

10-day Kathmandu Nepal Lhasa Tibet Sichuan Chengdu Tour

Included Cities: Mt.Everest Base CampLhasaChengdu

10-day Kathmandu Nepal Lhasa Tibet Sichuan Chengdu tour offers tourists to visit Lhasa Potala Palace, Mt.Everest Base Kathmandu Camp, Leshan Buddha, Chengdu Panda Center, Mount Emeishan and more....

6-day Inspirational Tibet Tour

6-day Inspirational Tibet Tour

Included Cities: LhasaGyantseShigatse

The 6-day Lhasa Gyangtse Shigatse Ancient City Tour covers most famous Tibet tourist attractions such as Jokhang Temple, Barkhor Street and more... within the shortest time

12-day Beijing Xian Tibet Sichuan Southwest China Tour

12-day Beijing Xian Tibet Sichuan Southwest China Tour

Included Cities: BeijingXianLhasaChengdu

12-day Beijing Xian Tibet Sichuan Southwest China tour package through Beijing Great Wall, Chengdu Panda Bear Base, Leshan Giant Buddha, Emei Mountains and more resorts.

20-day Shanghai Xian Tibet Chengdu Yunnan Guilin Hong Kong Tour

20-day Shanghai Xian Tibet Chengdu Yunnan Guilin Hong Kong Tour

Included Cities: ShanghaiXianLhasaChengduShangrilaLijiangDaliKunmingGuilinHong Kong

20-day Shanghai Xian Tibet Chengdu Yunnan Guilin Hong Kong Tour covers the Bund, Terracotta Warriors, Potala Palace, Giant Panda Center, Lijiang Old Town, Li Cruise and more popular attractions....

14-day Sichuan Chengdu Tibet Xian Guilin Shanghai Tour

14-day Sichuan Chengdu Tibet Xian Guilin Shanghai Tour

Included Cities: ChengduLhasaXianGuilinShanghai

14-day Sichuan Chengdu Tibet Lhasa Xian Guilin Shanghai Tour covers Chenddu Panda Center, Leshan Buddha, Li River Cruise Guilin to Yangshuo, Potala Palace, and more popular attractions

16-day Beijing Xian Tibet Chengdu Guilin Hong Kong Tour

16-day Beijing Xian Tibet Chengdu Guilin Hong Kong Tour

Included Cities: ChengduEmeishan

16-day Beijing Xian Tibet Lhasa Sichuan Chengdu Guilin Hong Kong tour package through Beijing Great Wall, Terracotta Warriors, Chengdu Emei Mountain, Leshan Buddha, Guilin and Yangshuo countryside.